Openbare basisschool De Roedel
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

 

Auditieve vaardigheden.

Om kinderen voor te bereiden op het lezen in groep 3 is het zinvol om hen in groep 2 alvast bewust te maken van de klanken in een gesproken woord. Belangrijk hierbij is om thuis niet de letternamen te gebruiken, maar de klanken zoals ze in het woord te horen zijn. Voorbeeld: ‘kip’ is dus ‘k-i-p’ en niet ‘kaa-ie-pee’.

 

Auditieve analyse: het horen van de klanken in een woord.

 • leer het kind horen welke de eerste, eventueel daarna de laatste klank van een woord is. Aanvankelijk alleen medeklinkers: b, d, f, g, enzovoorts.
 • gebruik woorden van maximaal 3 letters van het type medeklinker-klinker-medeklinker, ook wel mkm-woorden genoemd. Bijvoorbeeld kip, tak, bos, maar ook soep, geel, kaas. De klinker is in dat geval de oe, de ee en de aa.
 • leer het kind zonodig eerst welke klanken er in het woord zijn door ze afzonderlijk na te zeggen.
 • zeg om te beginnen een woord voor, waarbij de gevraagde klanken extra lang of nadrukkelijk worden uitgesproken. Voorbeeld: sssssoep, vvvvvis, K’ip, enzovoorts.
 • pas als je kind op die manier makkelijk de eerste (en eventueel laatste) klank van een woord kan benoemen, kun je het moeilijker maken door een voorwerp aan te wijzen (ook weer mkm-woorden), je kind het woord zelf te laten zeggen en dan bij zichzelf te ontdekken welke de eerste (of laatste) letter is.

Auditieve synthese: het aan elkaar plakken van letters tot een woord.

 • zeg de klanken voor in een tempo van circa 1 per seconde.
 • ook nu weer mkm-woorden
 • zet het woord eerst aan het eind van een zin, zodat de betekenis ervan al min of meer van te voren duidelijk is zodat je kind begrijpt wat de bedoeling is. Voorbeeld: ik ruik met mijn n-eu-s, ik snij met een m-e-s, ik lees in een b-oe-k, ik kijk door het r-aa-m, enzovoorts.
 • vervolgens zeg je van te voren tot welke groep het woord hoort. Voorbeeld Dieren: aa-p, k-oe, ui-l, k-i-p, p-oe-s, b-ee-r, v-i-s. Of Kleuren: r-oo-t (dus geen ‘d’ want het gaat om je uitspraak van de klank), w-i-t, g-ee-l. Of Lichaamsdelen: oo-r, oo-g, n-eu-s, b-ui-k, r-u-g, v-oe-t, t-ee-n, n-e-k, d-ui-m, enzovoorts.

Dit kan in het begin nog iets gemakkelijker worden gemaakt door:

 • de klanken eerst na te zeggen, zonodig eerst apart, vervolgens in volgorde.
 • een deel van het woord al ‘aan elkaar te plakken’. Voorbeeld: ki-p, neu-s, b-oom, enzovoorts.
 • de letters sneller achter elkaar te zeggen.

Pas als dit goed verloopt, kunnen woorden worden gebruikt waarbij vooraf geen aanwijzing over de betekenis ervan wordt gegeven.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
rijmen, langste-kortste woord, letters sorteren en onderscheiden van beginklank
(Advertentie voor leraar of ouder)
Laat de kat niet ontsnappen van het speelveld.
(Advertentie voor leraar of ouder)
Bedankt juf of meester cadeau
Leuke cadeautjes bij Bol.com.
(Advertentie voor leraar of ouder)